תפילה

תפילה למכירת דירה

תפילה למכירת דירה

תפילה למכירת דירה היא סגולה רוחנית כדי להצליח עם מכירת הדירה, אבל מה קורה לגבי החלק הגשמי? הרי ידוע לכולנו